Komplexní softwarová platforma pro bezpapírovou zdravotní péči

Nemocniční informační softwarová platforma qMS tvoří ucelenou a inteligentně propojenou architekturu, která plně pokrývá veškerou agendu a potřeby zdravotnických zařízení.

Je systém vhodný právě pro vás? ANO!

Systém je určen pro jakékoli zdravotnické zařízení. Pro malé, ale i sdružené organizace, které chtějí poskytovat nejmodernější zdravotní péči. Pro fakultní nemocnice ale i soukromou lokální laboratoř. Unikátní architektura platformy qMS umožňuje nad jednou databází definovat a parametrizovat profil mnoha zdravotnických organizací se zohledněním jejich specifik a individuálních potřeb, ale také nastavit systém pro malé zařízení. 

Řešení qMS

Jste malá laboratoř nebo naopak velká fakultní nemocnice s několika oddělenými pracovišti? Systém qMS vám nabízí software, který pokryje veškerou agendu a „zázemí“ pro řízení vaší organizace. qMS nabízí řadu produktů pro různorodá zdravotnická zařízení, které Vám dle vašich požadavků přizpůsobíme na míru!

QMS NIS

NIS qMS je hlavním projektem nabízeným naší společností. Tento plnohodnotný zdravotnický informační systém lze využít pro plnění široké škály činností v oblasti zdravotní péče.

Laboratoř

LIS qMS je systém vyvinutý specificky pro laboratoře a to jak pro samostatné, tak pro ty, jež jsou součástí zdravotnických zařízení.

RIS

RIS qMS je informační systém určený pro práci s grafickými daty získanými během diagnostických vyšetření.

TRANSFÚZNÍ
STANICE

TS qMS je integrovaný informační systém pro komplexní elektronickou správu práce s krevními přípravky ve zdravotnických zařízeních.

TELEMEDICÍNA

Nástroj umožňující komunikovat po síti se všemi kolegy. On-line konzultace stavu pacienta s jinými odborníky či posílání lékařských zpráv mezi personálem.

PACIENTSKÝ
PORTÁL

Snadné a rychlé objednávání z pohodlí domova. Pacient má navíc přehled o všech lékařských úkonech, které s ním chcete sdílet

Seznamte se detailněji s naším informačním systémem

Soukromí

Systém umožňuje bezpečnou identifikaci a autentizaci uživatelů. Přihlašování uživatelů probíhá na základě unikátního uživatelského jména nebo ID karty nebo biometrické identifikace a umožňuje tak multifaktorovou autentizaci.

Bezpečnost

Software qMS splňuje všechny zákonné požadavky na ochranu citlivých dat, je “GDPR ready”. S platformou qMS mohou nemocnice dosáhnou v mezinárodním srovnání EMRAM úrovně 6 a 7.

Otevřenost

Díky vestavěné ESB a podpoře IHE nabízí qMS v ČR nevídanou míru udržitelné otevřenosti. Použité mezinárodní standardy jsou zároveň zárukou kompatibility s okolím, s národním eHealth a mezinárodní interoperability.

Výhody systému qMS

Systém Vám umožní udělat z vašeho zdravotnického zařízení moderní současné pracoviště, které může pacientům nabídnout rychlou komunikaci a objednávání přes internet. Zaměstnanci ocení skutečně současné technologie, které jim umožní věnovat svůj čas pacientům. Právě tyto klíčové body nejenže zlepšují atmosféru a image zařízení, ale samozřejmě přináší úspory zdrojů – financí, času a lidské práce.

qMS je modulární

Máte vy nebo váš personál nějaký oblíbený systém, se kterým se nechcete rozloučit? Systém je snadno přizpůsobitelný pro kompatibilitu s jinými zdravotnickými systémy.

Nenutíme vás, abyste se vzdávali svých oblíbených informačních systémů

osa-zavadeni-systemu

Zavádění systému

Nemějte obavy, zavádění platformy qMS nenaruší běžný provoz vašeho zdravotnického zařízení

Nebudeme vám lhát, zavádění systému by se dalo přirovnat k menší operaci. Disponujeme však týmem profesionálů, kteří vás na celý proces připraví a budou s vámi po celou dobu “operace”. Svými zkušenostmi minimalizují případná rizika a pomohou vám zajistit rychlý návrat investic.

Technické parametry

Systém qMS díky vestavěné ESB (Enterprice Service Bus) plně sleduje moderní trend integrace specializovaných aplikací v jeden propojený funkční celek. qMS navíc podporuje integraci s InterSystems IRIS for Health™, světově nejrozšířenějšího integračního nástroje specializovaného na zdravotnické prostředí. IRIS for Health™ se může pyšnit řadou pozoruhodných referencí v eHealth projektech s milióny uživatelů v mnoha zemích světa.

Uživatelské rozhraní platformy qMS bylo vypracováno v souladu s obecně uznávanými standardy práce v operačních systémech Windows a Linux. Uživatelé ocení přehlednost a jednotný styl.

Digitálně především

Rozsáhlá a flexibilní podpora skutečně strukturovaných dat spolu s unikátní, na procesy orientovanou koncepcí systému, vytváří ideální předpoklady pro kvalitní práci s elektronickou zdravotní dokumentací.

Řešení qMS nabízí nemocniční informační systém od oficiálního konzultanta HIMSS Europe. S platformou qMS mohou nemocnice dosáhnout v mezinárodním srovnání EMRAM úrovně 6 a 7.

Kontaktní údaje:
C SYSTEM HOLDING s.r.o.
Otakara Ševčíka 56
Brno-Židenice
636 00
+420 532 140 111

C SYSTEM HOLDING

Kontaktujte nás:
+420 455 236 254

Digitalní zdravotnictví na míru vašim potřebám

DIGITALIZACE

Chci zjistit úroveň digitalizace
zdravotnického zařízení

Chci zlepšit úroveň digitalizace
zdravotnického zařízení